Betingelse en: ejerskab i 5 år i henhold til afsnit 1 i artikel 284.2 i Den Russiske Føderations Skattelov anvendes 0% skattesatsen på skattegrundlaget for indkomst fra salg eller afhændelse af aktier (aktier i straffeloven) af russiske og udenlandske virksomheder, forudsat at de på salgsdatoen eller anden bortskaffelse kontinuerligt tilhørte skatteyderne om ejendomsretten i mere end fem år. Den anden betingelse: højst 50% i henhold til punkt 2 i artikel 284.2 i Den Russiske Føderations Skattelov anvendes nulskattesatsen, hvis aktier (aktier) i straffeloven ikke overstiger 50% af aktiverne, der ifølge rapporteringsdataene for måneden før salget bestod af fast ejendom beliggende i Rusland. Indkomstskatten betales således ikke ved salg af de aktier og aktier i straffeloven, der tilhørte organisationens aktier i russiske organisationer, der var ejet af skatteyderne i mere end fem år, men kun de af dem, som halvdelen består af fast ejendom.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.